Publicerat 

Sinnesro

Sinnesro_VT2017
Lördagar jämna veckor 16.00, fika en halvtimma före, se kalendern för exakta datum.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Sinnesro i Eken formar vi alla tillsammans, med vår närvaro, genom tankar, ord, tystnad, sånger och böner.