1:a advent

Publicerat 

Välkommen till gudstjänst med nattvard på söndag 3 december. Vi sjunger de kända adventspsalmerna och lyssnar till Månadskören som framför adventssånger och smakprov ur kommande konsert.