Luciagudstjänst

Publicerat 

Söndag 17 december – 3:e advent, kl 11.00

Föräldrar och barn från Sjung tillsammans, Linda Andersson, Liselott Björk och Maria Hilariusson

Luciatåg, ljuständning och lussefika