Regionsfest och stämma

Publicerat 

Equmeniakyrkans Region Stockholm förlägger i år Regionsfesten till Ekensbergskyrkan i Solna, på lördag 6 oktober. Ungdomsorganisationen Equmenia har sin årsstämma och så även Region Sthlms förtroenderåd. Vi firar gudstjänst i form av Sinnesro i Eken kl 16.00. Fika en halvtimme innan. Efter gudstjänsten blir det panelsamtal om Sinnesrogudstjänster som leds av Lena Bergström, verksamhetsledare för Brobygge – dialog för livet. Medverkar i samtalet gör även Lilian Edman, diakon från Vårdklockans kyrka i Visby, Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Lars-Göran Olsson, tidigare pastor och föreståndare i Ekensbergskyrkan samt Lasse Wigrell.

Kvällen fortsätter med festmiddag och avslutas med andakt, strax före kl 20.00.

Vill du vara med så hör av dig till katarina@ekensbergskyrkan.se