Allhelgonahelgen i Eken

Publicerat 

Lördag 3 november

Kl 14-16 Öppet i kyrkan för ljuständning
Kl 16 Sinnesro i Eken – smörgåsfika en halvtimme innan samt Efterhäng efteråt

Söndag 4 november

Kl 11 Gudstjänst med nattvard
Pastor – Katarina Alexandersson, sång och musik – Liselott Björk och Ulla Drossel, cello