Första Advent

Publicerat 

Välkommen till gudstjänst med nattvard på söndag 2 december. Vi sjunger de kända adventspsalmerna och lyssnar till Kör i Eken som framför adventssånger – både klassiska och nyare. Katarina Alexandersson predikar och Åsa Bosdotter, församlingsmusiker sedan 10 år i Ekensbergskyrkan, avtackas vid kyrkfikat.