Kör i Eken – var med och sjung!

Publicerat 

Vi tycker att det är så roligt att sjunga! Vi vill att många ska få uppleva det tillsammans med oss. Alla röster behövs, både ovana och erfarna, starka och sköra. Våra röster behövs särskilt mycket i det här körprojektet som är en del av Klimatfastan i Equmeniakyrkan. Vi måste höja våra röster för att höja medvetenhet och höja motivationen för att i allt högre grad förhindra att graderna höjs i vårt klimat. Vill du vara med? Kontakta liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se eller läs nedan om projektet: