Klimatgudstjänst

Publicerat 

”Kör i Eken” med drygt 30 körsångare medverkar, under ledning av Liselott Björk och Stefan Jämtbäck. Katarina Alexandersson predikar. Det blir körsånger och psalmer om skapelsen, om förvaltarskap och framtidshopp.