Ekumenisk påsk i Solna

Publicerat 

I år är flera av påskens gudstjänster gemensamma för Ekensbergskyrkan, Pingstkyrkan och Svenska kyrkan, Solna. Utöver skärtorsdagens nattvardsmässa, långfredagens korsvägsandakt och påskaftonens sinnesrogudstjänst blir det även filmvisning med efterföljande samtal på annandagen.
Se annonsen nedan för tider och platser.