Info om inställda gudstjänster

Publicerat 

Nu måste vi ställa om. Det behövs i en tid som denna. Att kunna anpassa sig efter vad som är bäst för oss alla. Därför kommer vi att avstå från att mötas i kyrkan tillsvidare. Vi kommer att spela in musik, sång och tal med de som skulle medverkat i gudstjänsterna och lägga ut på Ekensbergskyrkans facebooksida. Vi har också skapat en Youtubekanal som du hittar på denna länk:

Glöm inte att där du är där är Gud. Och kyrka är vi också där vi finns var och en av oss. Så låt oss sakna och längta efter varandra för det innebär att vi betyder något för varann. Låt oss be och tända ljus. Dela omsorg i samtal och där det är praktiskt möjligt i att hjälpa den som behöver det.

Vill du nå oss finns vi på mejl; liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se, stefan.jamtback@ekensbergskyrkan.se, nils.personne@ekensbergskyrkan.se och jag Katarina finns här på mejl och telefon 0705 16 09 72 som jag lyssnar av regelbundet om jag inte svarar direkt.

Med varm hälsning

Personalen i Eken genom
Katarina Alexandersson

”Tillsammans på distans och med omsorg.”