Palmsöndagsgudstjänst på Facebook & Youtube

Från kl 10 på palmsöndagen finns vår inspelade gudstjänst på både Facebook och Youtube. Där finns då även länk till Kyrkfika som du kan delta i kl 11 via Jitsi. Ingen föranmälan krävs. Det är bara att klicka på länken.