Världsböndagen 1 mars 2024


Andakt i Rissnekyrkan på Världsböndagen kl 10.00. Programmet har tagits fram av kvinnor i Palestina. Medverkande Katarina Alexandersson och Ragni Lantz mfl.
Servering.
Välkommen!