Ekensbergskyrkans trosbekännelse

Vi tror

Gud som alltid är större

anas i skapelsens skönhet och komplexitet.

Gud som är obeskrivbar

visar sin kärlek 

genom att bli människa i Jesus.

Gud som är bortom tid och rum,

alltid närvarande i tid och rum, 

verkar genom sin Ande.

Gud som är och vill relation

ger oss i gemenskap plats 

för kamp, upprättelse och vila.

Gud som i sin kärlek vänder sitt ansikte till oss 

hjälper oss att växa och mogna,

så att Gud till sist kan bli allt i alla.