HBTQ+ i Ekensbergskyrkan

För att förtydliga Ekensbergskyrkans församlings hållning angående vigsel togs följande beslut vid församlingsmötet igår, den 19 juni:

Att Ekensbergskyrkans församling ställer sig bakom det förslag som antogs vid kyrkokonferensen 2021 gällande HBTQ+frågor.

Att Ekensbergskyrkans församling tar avstånd från all diskriminering. Inklusive diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Samt att tydliggöra detta på församlingens Webbplats/hemsida.

Att Ekensbergskyrkan verkar för en självklar inkludering av HBTQ+personer i församlingens liv och verksamhet.

Att Ekensbergskyrkan tydligt ställer sig bakom den lagstiftning som finns i Sverige angående vigsel, så att alla par som så önskar skall ha rätt till samma vigsel (oavsett kön eller könsidentitet).