Gudstjänst

Kyrkfika i Vardagsrummet efter gudstjänsten.

Gudstjänst

Kyrkfika i Vardagsrummet efter gudstjänsten.