Livsnära samtal

Det är djupt mänskligt att få berätta om sitt liv och bli lyssnad till. Något som är viktigare ju äldre vi blir. ”Livsnära samtal” är namnet på samtalsgrupper där vi delar minnen och pratar om våra liv.

Liselott Björk och Katarina Alexandersson, samtalsledare i Ekensbergskyrkan.Livsnära samtal i Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1, Solna
Planerad start är torsdag 29 september kl. 10.00 – 12.00 eller när det finns en grupp på 6 – 8
personer. Enkelt fika.
Frågor och intresseanmälan till Katarina Alexandersson eller Liselott Björk,
katarina@ekensbergskyrkan.se /070-516 09 72, liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se /08-27 67 65
Det är Sveriges Stadsmissioner som från början utformat samtalsmetoden. Det handlar inte om gruppterapi, utan om att utifrån olika teman samtala, dela erfarenheter, berätta och lyssna till varandras berättelser och tankar. Samtalsgrupperna som består av 6 – 8 deltagare, i åldern 62 år och äldre, träffas cirka två timmar, en gång i veckan under 10 veckor och leds av en utbildad gruppledare.

Att kunna och vilja delta varje gång, dela med sig av sin livsberättelse och lyssna på andra utan att avbryta, bidrar till att det blir en fungerande grupp. Det fordras också ett visst mått av mod och motivation. Att anmäla sig till en grupp med främmande personer och prata om sig själv och sitt liv, kan kännas skrämmande. 
”Jag har inget att komma med.” 
”Vad skall det vara bra för att prata om det som varit?” 
Alla kan, vill eller orkar inte berätta. Och så kan och får det vara.
Men om du känner dig motiverad och har en gnutta mod, så är du varmt välkommen med. Var och en berättar naturligtvis så mycket den själv vill. Vi ingår en överenskommelse som bland annat innebär att det som sägs i rummet stannar där.

En tidigare deltagare säger:
”Det gav mig mycket att vara med i gruppen. Jag har inte tidigare velat tala om mitt liv. Men nu lättade jag lite på mitt hjärta och fick känna att jag inte är ensam.”
En annan:
”Det är viktigt att prata. Att dela sin berättelse med andra gör att man förstår att alla har haft sitt att kämpa med. Jag är inte ensam om att känna mig ensam”.

Berättandet är människans primära form för att skapa mening. Berättandet stärker vår självbild och kan bidra till förståelse, helhet och försoning i livet. Eller som Gunnar Ekelöf uttryckte det i en dikt: 

”Att se sig själv i 
andra, sina villkor, sin brist, 
sina svagheter, sitt mänskliga…”

liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se eller katarina@ekensbergskyrkan.se

070-516 09 72