Publicerat 

Sjung Tillsammans

musiklek_ljustandningSång, spel och rörelse för barn i vuxens sällskap, vi tänker att den viktigaste delen i våra onsdagsstunder är att barn och vuxen gör något tillsammans, möts i ett gemensamt nu.
Ålder 0-5 år.
Drop-in från kl 16. Vi börjar sjunga och spela tillsammans 16.30.
Avslutande ljuständningsandakt.
Därefter soppa och bröd, från ca 17.20 för alla som vill stanna.

Terminsavgift 300 kr/familj och termin. Ingen föranmälan behövs, kom en gång och prova!

För tillfället är det sommaruppehåll. Höstterminsstart 2019 är onsdag 18 september.