Publicerat 

Sjung Tillsammans

musiklek_ljustandningSång, spel och rörelse för barn i vuxens sällskap, vi tänker att den viktigaste delen i våra onsdagsstunder är att barn och vuxen gör något tillsammans, möts i ett gemensamt nu.
Ålder 0-5 år.
Drop-in från kl 16. Vi börjar sjunga och spela tillsammans 16.30.
Avslutande ljuständningsandakt.
Därefter soppa och bröd, från ca 17.20 för alla som vill stanna.
Vi som gör stunden tillsammans med er är Liselott Björk, musiker och Maria Hilariusson, pastor.

Terminsavgift 300 kr/familj och termin. Ingen föranmälan behövs, kom en gång och prova!

För tillfället är det sommaruppehåll. Höstterminsstart 2019 är onsdag 18 september.