Publicerat 

Sjung Tillsammans

musiklek_ljustandningSång, spel och rörelse för barn i vuxens sällskap, vi tänker att den viktigaste delen i våra torsdagsstunder är att barn och vuxen gör något tillsammans, möts i ett gemensamt nu.
Ålder 0-5 år.
Drop-in från kl 16. Vi börjar sjunga och spela tillsammans 16.30.
Avslutande ljuständningsandakt.
Därefter soppa och bröd, från ca 17.20 för alla som vill stanna.
Vi som gör stunden tillsammans med er är Liselott Björk, musiker och Maria Hilariusson, pastor.

Terminsavgift 300 kr/familj och termin. Ingen föranmälan behövs, kom en gång och prova!

Höstterminen 2018 börjar torsdag 13  september och sista gången är torsdag 6 december, med uppehåll v 44 och 47. Terminen avslutas med Lucia-gudstjänst, söndag 16 december kl 11.00.