Pilgrimskap

Ordet pilgrim härstammar från det latinska ordet peligrino med den ungefärliga betydelsen främling.

När vi säger Pilgrimskap, i Ekensbergskyrkan, menar vi att vi alla i en mening är främlingar som försöker att orientera oss i livet. Vi behöver olika former och mötesplatser där vi kan dela erfarenheter och samtala. I sökandet efter andlighet, helhet och livsbearbetning tror vi att Pilgrimsvandring kan vara ett verktyg bland flera.

Förr vandrade människor i sökande efter föda och heliga platser, i kamp för att överleva och för att förstå livets komplexitet. I dag pågår ett annat sökande, inte minst efter mening, andlighet och innehåll. Ofta sker detta sökande utanför kyrkorna, kanske för att man inte känner igen sig i det som sker i kyrkan eller för att man inte tror på de former som erbjuds… Samtidigt gör allt fler upptäckten att vandrandet i sig öppnar vägar i inre och yttre mening som kan ge nya stigar i sökandet. Pilgrimsvandring handlar, i vår mening, om den inre vandringen i den yttre vandringens form. En vandring som vill hjälpa oss att finna oss själva.

Att vandra tillsammans blir att dela livet och att få del av andras erfarenheter.
Det kan göra oss medvetna om att livet inte är rättvist och att vi inte delar på ett rättvist sätt. Speciellt om man tänker på hela världen.

Att vandra är i någon mening:
• att vara initiativtagare
• att vara beredd till uppbrott och insats
• att släppa kontrollen
• att vara öppen för att ta nya vägar.

Sökare, kvinnor, män, unga och äldre, pilgrimer…
”När ingenting annat går, gå!”