Roder

Roder är en kurs för dig som vill samtala med andra i en mindre grupp där viktiga samtal förs under sju kvällssamlingar samt en uppföljande samling. 

Kursen utgår från centrala livsteman; mina rädslor, min självkänsla, försoning, längtan, kärlek, riktning och mål i livet.

Roder startar onsdag 26 januari och fortsätter sedan varannan onsdag.
Plats: Ekensbergskyrkan, Parkvägen 1, Solna
Datum: 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4 och 20/4
Samlingen börjar kl 18.30 och soppan serveras från kl 18.00. Vi avslutar kvällen kl 20.30.
Avgift: 200 kr

Intresseanmälan senast 14 januari 2022 till katarina@ekensbergskyrkan.se eller 
liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se, telefon till Katarina 070-516 09 72.