Publicerat 

Sinnesro

Sinnesro i Eken formar vi alla tillsammans, med vår närvaro, genom tankar, ord, tystnad, sånger och böner.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Alltid på en lördag kl 16
Alltid smörgåsfika 30 min innan
Efter sinnesrosandakten har vi en öppen samling för gemensamt samtal. Samlingen börjar med inledande tankar om dagens tema. (I samarbete med studieförbundet Bilda)