Sinnesro

Efter nya riktlinjer och råd från Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans nationella krisgrupp har vi beslutat att ställa in ”Sinnesro i Eken”, till att börja med t.o.m. 19 november.

Sinnesro i Eken formar vi alla tillsammans, med vår närvaro, genom tankar, ord, tystnad, sånger och böner.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Alltid på en lördag kl 16
Alltid i Ekensbergskyrkan
Alltid smörgåsfika 30 min innan
Alltid Efterhäng med fortsatt samtal

Välkommen!