Sinnesro

Vi samlas nu återigen till Sinnesro i Eken, på plats i Ekensbergskyrkan.
Nytt för den här terminen är att gudstjänsten börjar 15.30. Smörgåsfika från 15.00.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Välkommen!