Sinnesro

Tillsvidare endast på Facebook.
Inspelad andakt från 16.30.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Välkommen!