Sinnesro

Sinnesro i Eken – varannan lördag kl 15.30.
Smörgåsfika från kl 15.00.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Välkommen!