Sinnesro

Sinnesro i Eken – var fjärde lördag kl. 15.30.
Aktuella datum under hösten är 19/8, 16/9, 14/10, 11/11 och 9/12. Efter nyår 20/1, 17/2, 16/3, 13/4, 11/5 och 8/6.
Smörgåsfika från kl. 14.30.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Välkommen!