Publicerat 

Sinnesro

Sinnesro i Eken formar vi alla tillsammans, med vår närvaro, genom tankar, ord, tystnad, sånger och böner.

Sinnesrobönen:
Gud ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Alltid på en lördag kl 16
Alltid i Ekensbergskyrkan
Alltid smörgåsfika 30 min innan
Alltid Efterhäng med fortsatt samtal

Välkommen!