Digitalkören, vad är det?

Nu när vi inte kunde bjuda in till stor Månadskör i Eken fick vi tänka om. Ett av alternativen blev Digitalkören. Ett körprojekt där var och en spelar in sin stämma hemma. Ville man ha hjälp med inspelningen fanns också möjligheten att komma till Eken och spela in enskilt. Nu pågår redigering och mixning av det inspelade materialet.