Kör

Kör i Eken kallar vi de olika körprojekt vi genomför i Ekensbergskyrkan vid olika tillfällen. Vi har haft ett par olika projekt, ett med sånger av Dolly Parton, Ted Gärdestad m fl, en sångmässa och adventssånger. Vid dessa tillfällen har Kör i Eken medverkat i gudstjänster och framfört sångerna.

Är du intresserad av att komma och prova att sjunga med? Vi har inget inträdesprov och du behöver inte kunna läsa noter. Kontakta Liselott Björk, antingen via mail på liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se, eller på kyrkans telefon 08-276765.

Nu i coronatid ser körverksamheten helt annorlunda ut. Vi planerar för utomhuskör i november. Och ett inspelningsprojekt pågår, där körsångarna spelar in sin egen stämma hemma.
Hör av dig om du vill veta mer.