Kör

Kör i Eken & Månadskören kallar vi de olika körprojekt vi genomför i Ekensbergskyrkan vid olika tillfällen. Månadskören i Ekensbergskyrkan har sjungit med artister som CajsaStina Åkerström, Uno Svenningson, Irma Schultz, Peter Hallström och Tommie Sewon. Vid dessa projekt har vi fyra övningar och sedan konsert med proffsigt komp.
Kör i Eken är också i projektform, med tre-fyra övningar och sedan medverkan i en gudstjänst, t.ex vid 1:a advent.

Är du intresserad av att komma och prova att sjunga med? Vi har inget inträdesprov och du behöver inte kunna läsa noter. Kontakta Liselott Björk, antingen via mail på liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se, eller på kyrkans telefon 08-276765.

Just nu pågår en period med Månadskören som avslutas med konsert den 26 mars 16.00.

Månadskören vid konsert om Hopp, innan pandemin bröt ut.