Publicerat 

Kör

Ekensbergskören är en blandad kör bestående av ca 20 sångglada korister. Vi övar onsdagskvällar kl 19-21, inte alla onsdagskvällar, se kalendarie, och sjunger i gudstjänst några gånger per termin och på några andakter på träffpunkter och serviceboenden i Solna.

Är du intresserad av att komma och prova att sjunga med? Vi har inget inträdesprov till kören och du behöver inte kunna läsa noter. Kontakta Åsa Bosdotter, antingen via mail på asa.bosdotter@ekensbergskyrkan.se, eller på kyrkans telefon 08-276765.

Månadskören – en projektkör som övar fyra veckor och avslutas med en konsert.
Månadskören har sjungit med artister som CajsaStina Åkerström, Uno Svenningson, Irma Schultz & Peter Hallström.

Månadskören_CajsaStina