Publicerat 

Kör

Kör i Eken kallar vi de olika körprojekt vi genomför i Ekensbergskyrkan vid olika tillfällen. Vi har genomfört ett par olika projekt, ett med sånger av Dolly Parton, Ted Gärdestad m fl, en sångmässa och adventssånger. Vid dessa tillfällen har Kör i Eken medverkat i gudstjänster och framfört sångerna.

Är du intresserad av att komma och prova att sjunga med? Vi har inget inträdesprov och du behöver inte kunna läsa noter. Kontakta Liselott Björk, antingen via mail på liselott.bjork@ekensbergskyrkan.se, eller på kyrkans telefon 08-276765.

Månadskören – en projektkör som övar fyra veckor och avslutas med en konsert.
Månadskören har sjungit med artister som CajsaStina Åkerström, Uno Svenningson, Irma Schultz & Peter Hallström. Nästa Månadskör startar 22 januari.
Mer information och anmälan HÄR.

Månadskören_CajsaStina