Söndag

Gudstjänst med kyrkfika varje helg, oftast på söndag, men ibland på lördag.

De flesta helger infaller gudstjänsten på söndag kl. 11.00. Efter gudstjänsten är det kyrkfika.

Var fjärde helg är det istället gudstjänst, Sinnesro i Eken, på lördag kl. 15.30. Dessa lördagar är 7/1, 4/2, 1/4, 29/4 och 27/5.

Se kalendern för mer info.