Söndag

Gudstjänst, med kyrkfika, varje söndag (nästan) kl 11.
Undantag under våren är den 20 mars då det inte är gudstjänst.
Den helgen finns dock möjligheten att besöka Sinnesro i Eken på lördagen den 19:e mars.