Söndag

Vi firar nu återigen gudstjänst på plats i Ekensbergskyrkan, söndagar kl 11. Med kyrkfika. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.