Samtal

I Eken försöker vi bereda plats för samtal, både genom möbleringen och genom verksamhetens innehåll.
Möjligheten att äta tillsammans, vid onsdagens kvällssoppa, är ett exempel på detta. Efterhäng, efter lördagarnas Sinnesro i Eken är ett annat.

Vi ordnar även samtalskvällar, information om dessa kommer bland annat här på hemsidan och på vår facebooksida.

Här finns också möjlighet till enskilt samtal med någon pastor eller diakon som har tystnadsplikt. Har du frågor om detta, eller önskar du boka tid?

Kontakta pastor Katarina Alexandersson.