Sång under balkong

I slutet av september besökte hela personalstyrkan ett av de äldreboenden där vi regelbundet hade andakt före pandemin. Det var gott att få träffa våra vänner på Ametisten, på avstånd, och få sjunga för dem under balkongerna på innergården.