Påsk i Eken

Tisdag 4 april
17.30 Tidebön – Vesper (kvällsandakt)

Onsdag 5 april
17.30 Tidebön – Vesper (kvällsandakt)

Skärtorsdagen 6 april
18.00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Råsunda kyrka

Långfredagen 7 april
11.00 Ekumenisk korsvägsandakt i Ekensbergskyrkan

Påskdagen söndag 9 april
11.00 Gudstjänst med nattvard
Katarina Alexandersson, Liselott Björk och Easter Singers