Påsken i Eken

Måndag, tisdag, onsdag 11-13 april
Andakt 09.00 och 11.45.
Däremellan stillhet.

Långfredagen 15 april
11.00 Korsvägsandakt med musik på fagott.

Påskafton 16 april
15.30 Sinnesro i Eken. Fika från 15.00.

Påskdagen 17 april
11.00 Gudstjänst med nattvard.