Sjung tillsammans

Sång, spel och rörelse för barn i vuxens sällskap, vi tänker att den viktigaste delen i våra onsdagsstunder är att barn och vuxen gör något tillsammans, möts i ett gemensamt nu.
Ålder 0-5 år. Drop-in från kl 16. Vi börjar sjunga och spela tillsammans 16.30.
Avslutande ljuständningsandakt.
Därefter soppa och bröd, från ca 17.20 för alla som vill stanna.
I september öppnar vi åter upp för Sjung tillsammans efter ett längre uppehåll pga pandemin.