Sjung tillsammans

Sång, spel och rörelse för barn i vuxens sällskap, vi tänker att den viktigaste delen i våra onsdagsstunder är att barn och vuxen gör något tillsammans, möts i ett gemensamt nu.
Ålder 0-5 år.
Drop-in från kl 16. Vi börjar sjunga och spela tillsammans 16.30.
Avslutande ljuständningsandakt.
Därefter soppa och bröd, från ca 17.20 för alla som vill stanna.

Terminsavgift 300 kr/familj och termin. Föranmälan krävs pga att vi nu behöver begränsa antalet deltagare.

Efter nya riktlinjer och råd från Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans nationella krisgrupp har vi beslutat att ställa in ”Sjung tillsammans”, till att börja med t.o.m. 19 november.